ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΟΜΟΥ 

Το Δ.Σ. του Επιμελητήριου-μετά από σχετική πρόταση της Ν.Α.- συνεδρίασε για την Τουριστική Προβολή του Νομού και προτείνει

 

 

1)Επαναξιολόγηση της συμμετοχής μας στις τουριστικές Εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, στην κατεύθυνση να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας προκύπτει ότι υπάρχει απώλεια πόρων, ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση-προετοιμασία π.χ. συναντήσεων εκ των προτέρων-σύγχρονο, επαγγελματικό υλικό προβολής, σύγχρονες μέθοδοι.

 

2)Την δημιουργία ενός εξαιρετικού Νομαρχιακoύ site, με αξιοσημείωτες συνδέσεις( link) μέσα από το οποίο θα γίνεται οργανωμένη, επαγγελματική προβολή και διαφήμιση των νησιών μας, ως προορισμών, με ταυτότητα, πολιτισμό και παραδόσεις, με μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

 

3)Το Μάρκετινγκ επιβάλλει να ασχολούμαστε περισσότερο με τους «επαναλαμβανόμενους επισκέπτες μας», με αυτούς, δηλαδή, που επιστρέφοντας στην πατρίδα τους και μένοντας ικανοποιημένοι από την Κεφαλονιά κα την Ιθάκη, μας επιλέγουν ξανά και παρακινούν «φίλους και γνωστούς» να μας προτιμήσουν ως τόπο των διακοπών τους! Εδώ, χρειάζεται, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων, να επιβραβεύουμε τους πιστούς μας επισκέπτες.

 

Θα πρέπει, επιπλέον, να προσπαθήσουμε περισσότερο στην κατεύθυνση να δημιουργήσουμε «αφοσιωμένους πελάτες», πράγμα που συνεπάγεται-εκτός των άλλων-παροχή καλύτερων υπηρεσιών και  βελτίωση  της παιδείας των εμπλεκομένων με τον τουρισμό.

 

4) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να συγχρηματοδοτήσει συνεργαζόμενη με τους tour operators,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των νησιών μας σε Μ Μ. Ε,  ιδιαιτέρως της Αγγλίας.

 

5)Συνεργασία με Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων του εξωτερικού-σε Αγγλία, Ολλανδία και αλλού- τα οποία θα εργάζονται στην κατεύθυνση να καλλιεργείται μια καλή εικόνα για τα νησιά μας. Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να σημειώσουμε ότι με τα συνεργαζόμενα Γραφεία θα πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και με την συμπεριφορά μας να δημιουργήσουμε θετικές εντυπώσεις για τον Νομό και τους ανθρώπους του, εντυπώσεις σοβαρότητας και φερεγγυότητας.

 

6)Την παραγωγή σύγχρονου υλικού προβολής( DVD ,φυλλάδια κ.λ.π.) και ειδικών-θεματικών «εντύπων».Χρειάζεται π.χ. ένα έντυπο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία με το ωράριο».