ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

Το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις χρεών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τις Τράπεζες παρουσίασε χθες η υπουργός Οικονομίας( μαζί με το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων-και επαγγελματιών).

 

Στο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς Τράπεζες έχουμε τις εξής αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς προταθέντα: α) Στο νομοσχέδιο εμπίπτουν εκτός από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1/1/ 2008 και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1/1/ 2005πως και οι ενήμερες οφειλές για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 1/1/ 2008, (αλλα και μετά την 1/1/2005) για επιχειρήσεις επαγγελματίες και αγρότες αφορά δάνεια και προβλέπει 2 έτη περίοδο χάρητος με την απόσβεση του κεφαλαίου.  Προβλέπεται εξόφληση του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικές δόσεις τουλάχιστον 5 ετών και εφαρμόζεται για οφειλές μέχρι 1 εκατ ευρώ ανά τράπεζα και ανά δανειολήπτη και μέχρι 3 εκατ ευρώ για όλες τις τράπεζες συνολικά ανά δανειολήπτη  ( Στο σχέδιο νόμου παραμένει η διαγραφή των τόκων υπερημερίας και ανατοκισμού εφόσον δεν έχουν καταβληθεί.)  Προϋπόθεση για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι η καταβολή του 10% της οφειλής μέχρι 15/4/2010 ενώ οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού διαγράφονται μόνο εφόσον εξοφληθεί το 50% της οφειλής.

 

 Για τη ρύθμιση των ενήμερων οφειλών επιχειρήσεων και αγροτών προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία σενάρια. Η ρύθμιση για τις ενήμερες οφειλές αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, αγροτικούς συνεταιρισμούς και Ενώσεις τους όπως και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως βιβλίων εφόσον εμφανίσουν ζημιές στην τελευταία χρήση ,έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερα από 2,5 εκατ ευρώ και οφείλουν έως 250.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και μέχρι 1 εκατ ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ίδια ρύθμιση αφορά επίσης φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και στη χρήση του 2008 έχουν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, φυσικά πρόσωπα που κατά κύριο επάγγελμα ασκούν αγροτική δραστηριότητα όπως και επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου και οφείλουν έως 100.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και μέχρι 300.000 ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων. β) Όσον αφορά τον «Τειρεσία»: Δεν υπάρχουν αλλαγές σημαντικές σε σχέση με την αρχική ρύθμιση παρά μόνο στο ότι διατηρείται η 15ετία παραμονής τήρησης των αρχείων μη εξοφλημένων οφειλών από τις τράπεζες (το αρχικό σχέδιο προβλέπει μείωση του χρονικού διαστήματος στα 10 χρόνια). Το τελικό σχέδιο προβλέπει επίσης τη μη εμφάνιση δυσμενών στοιχείων που έχουν εξοφληθεί (μετά την αμνηστία) αν συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3000 ευρώ από 1000 ευρώ που ισχύει σήμερα (Η πρόβλεψη στο αρχικό σχέδιο ήταν 5000 Ευρώ)  Δίνεται γενικευμένη αμνηστία για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και αφορούν οποιαδήποτε οφειλή που είτε έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί μέσα σε 3 μήνες από την ψήφιση του νόμου και μειώνονται τα χρονικά διαστήματα τήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ κατά ένα χρόνο.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ:1)Υπάρχει βελτίωση όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί αν οι ρυθμίσεις για ενήμερες οφειλές, αφορούν και τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το όριο, επίσης, ακαθάριστων εσόδων 150.000 Ευρώ των εμπορικών επιχειρήσεων είναι χαμηλό.

 

2)Οι ρυθμίσεις για τον «Τειρεσία» θα έπρεπε κατά την άποψή μας να είναι «γενναιότερες».