ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι :

 

1)Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα καταβάλλει την Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) Στους συνταξιούχους ” τέως ΤΕΒΕ”, την “Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009” (μαζί με το Δώρο Χριστουγέννων), εφόσον λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή εκπληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται και έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το Ταμείο. α) Στους συνταξιούχους “πρώην ΤΣΑ – ΤΑΕ”, την “Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010” (μαζί με την σύνταξη Ιανουαρίου), με βάση τα ίδια κριτήρια. (Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθούν κα΄ποιοι δικαιούχοι τέως ΤΕΒΕ για τους οποίους προαπαιτείται έλεγχος για να καταβληθεί η ενίσχυση.)

 

2) Το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών που σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ θα αφορά τέσσερα χρόνια Για το πρώτο από τα τέσσερα χρόνια θα επιδοτείται το 100% των βαρών που επωμίζονται οι εργοδότες, ενώ θα βαίνει μειούμενη κατά 25% κάθε χρόνο. Το όλο Πρόγραμμα θα κοστίσει 45 εκατ. Ευρώ και έχει ως στόχο του την πρόσληψη 10.000 ανέργων τον χρόνο με την προϋπόθεση οι άνεργοι αυτοί να μην είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών. Αρχικά στο πρόγραμμα θα μπορούν να υπαχθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό Από το υπουργείο Εργασίας υπάρχει η εκτίμηση ότι κάθε έτος θα μπορούν να εντάσσονται περίπου 5.000-6.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να προσλάβουν περισσότερους από 2 εργαζομένους η κάθε μία και δεν θα μπορούν να απολύσουν παλαιό προσωπικό. Οι επιδοτούμενες θέσεις θα αφορούν, επίσης, πλήρη απασχόληση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και ο άνεργος θα πρέπει να παραμένει στη θέση του (δύο έτη;) μετά τη λήξη του προγράμματος.

 

(Οι προαναφερθέντες όροι-δεσμεύσεις καθιστούν κατά την άποψή μας πολύ αμφίβολη την ικανοποιητική υποδοχή εκ των μέρους των «μικρών επιχειρήσεων» του παραπάνω προγράμματος)