ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ KOSMAR 

Από τον Απρίλιο του 2006 η kosmar είναι θυγατρική της  X L Airways Group, η οποία, την 12η Σεπτεμβρίου τέθηκε υπό προσωρινή διαχείριση και αδυνατεί να εκπληρώσει μια σειρά από υποχρεώσεις της απέναντι σε προμηθευτές και πελάτες της!

 

Η Κosmar, λοιπόν, η οποία είναι ένας σημαντικός πράκτορας για την κεφαλονίτικη Αγορά, δεν «είναι πια εδώ», με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους συνεργάτες της στο νησί!

 

Η πτώχευση του συγκεκριμένου πρακτορείου, καθιστά επισφαλείς τις απαιτήσεις και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την θέση πολλών συναδέλφων μας, οι οποίοι βλέπουν με απόγνωση ότι εκτός από «σεισμολογό-πληκτοι» κ.λ.π. ,καθίστανται, τώρα και «Κosmarο-πληκτοι»!

 

Η εκτίμηση του ΕΒΕΚΙ είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις του Νομού μας θα πρέπει να τύχουν στις παρούσες περιστάσεις , μια ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση από το Κράτος, αλλά θεωρούμε επιβεβλημένο, μετά την «κανονιά» της Kosmar, η Πολιτεία να «ανακουφίσει» άμεσα τους θιγόμενους!