ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜμΕ 

Oι τράπεζες έχουν αυξήσει, εκτός από τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων για τις μικρομεσαίες, και τα spreads.. Η αύξηση αυτή των επιτοκίων και η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης καθιστά τις μικρομεσαίες πολύ ευάλωτες. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι για να μην έχουμε μαζικά πτωχεύσεις και εκρηκτική αύξηση της ανεργίας πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται «εδώ και τώρα» ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης της πραγματικής οικονομίας.

 

Θεωρούμε ότι είναι πράγματι θετικό μέτρο η προσπάθεια δανειοδότησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ και αποτελεί, φυσικά, θετική εξέλιξη η αποδοχή του μέτρου από το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών Τραπεζών. Οι επί μέρους, όμως, ρυθμίσεις που χρειάζεται να συμφωνηθούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και τις Τράπεζες πρέπει να αποφασισθούν το συντομότερο δυνατόν.

 

Οι Τράπεζες, επίσης, φαίνεται ότι θα αποδεχθούν το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με 28 δις., καθώς, τα περιθώρια που έχουν για δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν σημαντικά στενέψει, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν, ήδη, σημάδια «στεγνώματος».Είναι αυτονόητο, βεβαίως, ότι τα ποσά που θα λάβουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση νέων δανείων και όχι για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων πιστώσεων.

 

Ένα γεγονός και μια εκτίμηση έρχονται να επιβεβαιώσουν την κρισιμότητα των περιστάσεων: 1)Η εκτίμηση: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, αναμένεται αύξηση των απολύσεων και της ανεργίας κατά 40.000-80.000 άτομα το 2009 εξαιτίας της κρίσης  που θα πλήξει την οικονομία σε τομείς όπως, οι κατασκευές, ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία.   2)Το γεγονός: Σε 152,4 εκατ. Ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών τον περασμένο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση 50,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο!

 

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί τον ΠΡΩΤΟ κυβερνητικό στόχο, καθώς η «σωτηρία» τους αποτελεί τον πλέον αποφασιστικό παράγοντα για την στήριξη της απασχόλησης ,της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν σε ορισμένα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν είτε άμεσα είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα επανέλθουμε σε αυτά.

 

Θέλουμε, όμως, να διατυπώσουμε την έκπληξή μας διότι  η Κυβέρνηση δεν παίρνει το «μήνυμα», από την πολύ μικρή προσέλευση των επιχειρήσεων είτε για περαίωση, είτε για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών-η οποία οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας- και απορρίπτει τις προτάσεις για  μείωση των ποσών των δόσεων και παράταση προθεσμιών.

 

Πρέπει να επανεξετάσει την στάση της!