ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 

 Το ΕΒΕΚΙ αισθάνεται την ανάγκη να διατυπώσει γνώμη σε σχέση με τις «διαρροές» που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορούν την τμηματική καταβολή ΦΠΑ, αλλά και τον συμψηφισμό οφειλών.

 

Η άποψή μας, γενικώς, είναι ότι τα μέτρα είναι «τοποθετημένα στη θετική κατεύθυνση»διότι αποτελούν στήριγμα για επιχειρήσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αλλά απαιτείται ευρύτερη εφαρμογή.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1.        Η πληρωμή σε τρεις δόσεις του ΦΠΑ  δεν πρέπει να ισχύσει μόνο στις επιχειρήσεις που αποδίδουν τον Φόρο κάθε μήνα, αλλά πρέπει να επεκταθεί και στις μικρότερες επιχειρήσεις, τις ατομικές και προσωπικές (οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες) που τον αποδίδουν ανά τρίμηνο. Θεωρούμε ότι η ισότιμη μεταχείριση των επιχειρήσεων επιβάλλεται από την πολιτική φιλοσοφία του σύγχρονου αστικού Κράτους που οφείλει να ενδιαφέρεται για την διαφύλαξη(και την μη φαλκίδευση)των όρων του υγιούς ανταγωνισμού.

 

2.         Η Κυβέρνηση-σύμφωνα με τα δημοσιεύματα-σχεδιάζει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ που οφείλουν προµηθευτές ή εργολάβοι του ∆ηµοσίου µε το τµήµα της οφειλής του ∆ηµοσίου προς αυτούς, το οποίο αντιστοιχεί στον ΦΠΑ. Συμβαίνει, το Δημόσιο να οφείλει κάποια χρήματα σε εργολάβους και προμηθευτές και να έχει εισπράξει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτά τα χρήματα(τα οποία δεν έχει αποδώσει!).Αυτός ο ΦΠΑ θα πρέπει να συμψηφίζεται με ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος που οφείλουν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο! Είμαστε, ασφαλώς, υπέρ του συμψηφισμού των οφειλών, αλλά, δεν κατανοούμε γιατί δεν θα πρέπει να συμψηφιστούν και οι οφειλές ανάμεσα στους ιδιώτες και τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου και γιατί σχεδιάζεται ο συμψηφισμός να γίνεται αυτόματα μέχρι το ποσόν των 30.000 Ευρώ και για μεγαλύτερα ποσά να διενεργείται έλεγχος! Ειδικά ως προς αυτό το τελευταίο, έχουμε την εντύπωση ότι αν κι εφόσον αποφασισθεί να θεσμοθετηθεί «πλαφόν», η διενέργεια ελέγχων θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε προδιαγεγραμμένο συντομο(τατο) χρονικό διάστημα.