ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι συντάσσεται με τις εκφρασθείσες απόψεις του ΕΟΑΕΝ για τον νέο Αναπτυξιακό, όπως αυτές διατυπώθηκαν δια του Προέδρου του, στις 20/12/10, με επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό και στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης.

 

Εν μέσω άλλων, στο προαναφερόμενο κείμενο, αναφέρεται:

 

1.       Ο αποκλεισμός από τις διατάξεις του νόμου της ίδρυσης, επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*, καθώς και της ανέγερσης, επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη, αποτελεί πλήγμα για την τουριστική υποδομή και ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και ιδιαίτερα των μη τουριστικά ανεπτυγμένων.

 

2.       Οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων είναι προτιμότερο να υποβάλλονται οποτεδήποτε ή τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο. Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να προσδιοριστεί στα 100.000 ευρώ αντί των 300.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα.

 

3.        Στη βαθμολόγηση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων να προσμετράται και ο αυτοαπασχολούμενος επενδυτής στις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, στην περίπτωση που προγενέστερα ήταν άνεργος ή μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να επηρεάζει την βαθμολογία, διότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει προνομιακή μεταχείριση των μεγάλων σχεδίων σε βάρος των μικρών.

 

Η φορολογική απαλλαγή των κερδών, με την εξαετή ή οκταετή ισχύ, δεν θα έχει ουσιαστική εφαρμογή στις επιχειρήσεις δεδομένου ότι τα κέρδη μετά την επένδυση και ιδίως στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις εμφανίζονται μειωμένα λόγω των αυξημένων αποσβέσεων στην πρώτη πενταετία. Κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπάρχει χρονικός προσδιορισμός για την εφαρμογή του κινήτρου και η φορολογική απαλλαγή να παύει όταν το σύνολο του φόρου που απαλλάχθηκε από τα κέρδη φθάσει το ύψος της δικαιούμενης επιχορήγησης στην περίπτωση που ο επενδυτής έκανε επιλογή του κινήτρου της επιχορήγησης κεφαλαίου.