ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΚ 

Ο ΦΟΡΟΣΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ( Φ.Μ.Α.Π) που ίσχυε μέχρι πρότινος, για το 2007, μετά την αφαίρεση των αφορολογήτων ορίων( 243.600 Ευρώ) και για τα νομικά πρόσωπα υπολογιζόταν με πάγιο συντελεστή 0,826%.

 

 

Με βάση τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου(ETAK) για τα νομικά πρόσωπα, ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε έξι τοις χιλίοις (0,6%). Με συντελεστή ,όμως ,ένα τοις χιλίοις (0,1%) θα φορολογούνται:τα κτίσματα των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επαγγελματικές γενικά επιχειρήσεις.

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τον νέο φορολογικό Νόμο, έχουμε:

 

1)Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και επιβάρυνση-έστω και μικρή-πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

2) Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Είναι, όμως, πιθανό σε αρκετές  περιπτώσεις να έχουμε κι εδώ αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης μια και η φορολόγηση θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες της 1ης Ιανουαρίου 2008!

 

 

«Σύμφωνα με τους πλέον συντηρητικούς υπολογισμούς, από τα ταμεία τους( οι επιχειρήσεις) θα χρειαστεί να βγάλουν περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να πληρώσουν το νέο «ενιαίο τέλος ακινήτων» που επιβάλλει η κυβέρνηση από την 1/1/2008, τη στιγμή που για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) πλήρωσαν πέρυσι μόλις 150 εκατ. ευρώ.»( Ελευθεροτυπία: 23/12/07).

 

Εκτιμάται, μάλιστα,(από το ίδιο έντυπο και στο ίδιο δημοσίευμα), ότι η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων θα «… απορροφήσει ποσοστά ακόμη και άνω του 5% των κερδών που θα βγάλουν το 2007»!

 

Ανεξαρτήτως, λοιπόν, του αν συμφωνούμε ή όχι με τον τρόπο που η Κυβέρνηση ερμηνεύει-και, μάλιστα, στην παρούσα συγκυρία- την Συνταγματική επιταγή για δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, το γεγονός είναι ,ότι μέγα πλήθος επιχειρήσεων -και μάλιστα μικρομεσαίων-θα κληθεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο, εξαιτίας του ΕΤΑΚ, τα ήδη συμπιεσμένα κέρδη του από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και του πετρελαίου, των τιμολογίων της ΔΕΗ, των ασφαλιστικών εισφορών και των δανειακών υποχρεώσεων!»