ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

Η γενική μας κρίση είναι ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο-παρά το ότι έχει ορισμένα θετικά σημεία-δεν αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

 

Συγκεκριμένα:

 

1.Η συγκεκριμένη αυστηροποίηση των ποινών για το αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών και Φ.Π.Α προς το Δημόσιο και την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος -από την οποία προκύπτει μη απόδοση οφειλόμενου φόρου- αποτελεί υπερβολικά σκληρό μέτρο, αμφίβολης αποτελεσματικότητας .Η διαδικασία του αυτόφωρου(έστω και με «χρονοκαθυστέρηση») ,η επιβολή φυλάκισης για μικρά ποσά, το «όλο ποινολόγιο» αποπνέει μια φιλοσοφία απόδοσης με το «μαστίγιο», μια φιλοσοφία δημιουργίας όχι συνεπών, αλλά φοβισμένων πολιτών! Εκτιμούμε ότι η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής δεν έφερε ποτέ, από μόνη της, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα ήταν σαφώς αποτελεσματικότερο αν η νομοθεσία πρότασσε τη δημόσια επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων. Τέλος, είναι βέβαιο ότι αν οι ποινές που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο  ισχύσουν για το Κράτος, είναι πάρα πολλοί αυτοί (κρατικοί λειτουργοί κ.λ.π.)που θα πρέπει να καταλήξουν στη φυλακή! (Στα θετικά, πάντως, θα πρέπει να καταγραφεί ότι η ποινική δίωξη δεν αρχίζει για καμία από τις περιπτώσεις των  φορολογικών αδικημάτων αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, κατά του Δημοσίου, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου από αυτό για το οποίο διώκεται.)

 

2.Οι προβλέψεις στη φορολόγηση μερισμάτων και νομικών προσώπων δεν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε γενναία μείωση των φορολογικών συντελεστών διότι σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες  δεν είμαστε ελκυστικοί, από φορολογικής απόψεως, στους εν δυνάμει επενδυτές.(Σύμφωνα με τον νόμο στη φορολογία νομικών προσώπων -Α.Ε., ΕΠΕ- και μερισμάτων μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Tα μερίσματα εντάσσονται στη φορολογική κλίμακα.)

 

Στα θετικά θα πρέπει να καταλογισθούν:

 

Α. Η τμηματική απόδοση ΦΠΑ αλλά πρέπει να γίνει… δίχως προσαυξήσεις!

 

Β. Οι αναδιαρθρώσεις  των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, η Κεντρική Διοίκηση του συστήματος ελέγχων, η σύσταση υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η σύσταση Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, η θέσπιση Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος( ως απόπειρες εξορθολογισμού του φοροεισπρακτικού μηχανισμού). 

 

Γ. Η πρόβλεψη για έλεγχο, κατά προτεραιότητα στα δηλούμενα χαμηλά(Αλλά αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλα τα επαγγέλματα)

 

Δ Η μετάθεση σχεδόν για τρία χρόνια της επιβολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, στην περίπτωση που δεν πωλούνται τα διαμερίσματα ή καταστήματα.