ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ …ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ!(ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.) 

To EBEKI ενημερώνει ότι:

 

 

1)       Για τεχνικούς λόγους, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. δεν θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την Παρασκευή 04/03/2011. Αυτοί, λοιπόν, που έχουν υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης αποκλειστικά μέσω Taxis και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής περιλαμβάνονται στο διάστημα από 25/02-04/03/11 μπορούν να υποβάλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

 

2)       Στις 24/02/11 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις στο Πρόγραμμα « Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» Σχέδια Βελτίωσης -Μέτρο 121.Κατ αρχάς, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν ,τελικώς,  500 εκατ. ευρώ (από 285 εκατ που είχαν αρχικά ανακοινωθεί) σε νέους γεωργούς, γεωργούς και κτηνοτρόφους, αγελαδοτρόφους και καπνοπαραγωγούς. Στα Ιόνια νησιά θα διατεθούν 10 εκατ.ευρώ (από τα 270 εκατ. που θα διανεμηθούν συνολικά μέσω των Περιφερειών). Αυξάνεται, επίσης, το ύψος της προκαταβολής με την οριστική ένταξη του έργου και από 20% γίνεται 50%! Γι αυτούς  που κάνουν Σχέδια Βελτίωσης μέχρι 50.000 ευρώ, αφαιρείται η προϋπόθεση της μελέτης! Οι Δράσεις που ενισχύονται είναι -εκτός των άλλων-ελιές κλασσικής φύτευσης, θερμοκηπιακές εκμεταλεύσεις, εξαγωγικές καλλιέργειες( π.χ σαλιγκάρι, μανιτάρι), κτηνοτροφία, οπωροκηπευτικά τεσσάρων εποχών… Θα επιδοτηθούν Σχέδια Βελτίωσης που αποβλέπουν σε αύξηση παραγωγής, συνδυαστικές οικονομικές δραστηριότητες, τυποποιητικές δραστηριότητες κ.λ.π. Η αύξηση των πιστώσεων, τέλος, συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων και κατάργηση της βάσης για τις περιφέρειες νησιωτικής Ελλάδας ( και για τα Ιόνια!).