ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 

Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας για την ρευστότητα στην Αγορά και το οποίο υπέστη ορισμένες αλλαγές κατά την σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής θα βοηθήσει στην εμφάνιση, σταδιακά, ρευστότητας -μέχρι τις αρχές καλοκαιριού- της τάξεως των 3,5 δις. Ευρώ  και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αποτελέσει ένα «χρήσιμο εργαλείο»

 

Ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που στις ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες θα υπαχθούν περισσότερες επιχειρήσεις από τη στιγμή που θα υπαχθούν στη ρύθµιση οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την 30/06/07(και όχι μετά την 1/1/08 όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη).

 

Είμαστε υποχρεωμένοι, όμως, να εκφράσουμε και την αντίθεσή μας διότι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το συνολικό ύψος των καθυστερούμενων δανείων που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση μειώθηκε από 3 εκατ. ευρώ σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και στις  ενήμερες οφειλές, το όριο διαμορφώθηκε στα 350.000 ευρώ (από 1 εκατ.) για τις επιχειρήσεις με βιβλία γ΄κατηγορίας και στα 200.000 ευρώ (από 350.000 ευρώ) για τις επιχειρήσεις με βιβλία β΄κατηγορίας. Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις θα στερήσουν ,ασφαλώς, από ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων την δυνατότητα της επιθυμητής ρύθμισης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό!

 

(Όσον αφορά τον «Τειρεσία» η άποψή μας ήταν και είναι ότι θα έπρεπε  να είχαμε «γεναιότερες» ρυθμίσεις!)