ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Η΄ΠΙΣΤΩΤΙΚΗς ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3000 ΕΥΡΩ! 

Σε μια εποχή όπου η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ενθαρρύνεται ,δεν είναι δυνατόν, στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής να καθιερώνονται μέτρα που δυσχεραίνουν τις συναλλαγές και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας όσον αφορά την ικανοποίηση των στόχων για τους οποίους θεσπίζονται. Είναι γνωστό ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις πιστωτικές τους κάρτες ή στερούνται μπλοκ επιταγών!

 

Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει το μέτρο της υποχρεωτικής  χρήσης εκ μέρους των καταναλωτών, επιταγής ή πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού σε συναλλαγές για ποσά άνω των 3000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), μέτρο που είναι σε ισχύ από 01/04/11 και με την πρόβλεψη, μάλιστα, από 01/01/2012  να ισχύει και για συναλλαγές από 1.500- 3000 ευρώ !

 

(Οφείλουμε, βεβαίως, να επισημάνουμε ότι  έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία για «.. εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή με …ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους νέους τρόπους και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος…». Τα προβλεπόμενα, τέλος, πρόστιμα στους παραβάτες ορίζονται από 117-1170 ευρώ)