Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣΕΥΡΩΠΗΣ 

Η χώρα μας ανέλαβε την διαμόρφωση πρότασης για ισόρροπη ανάπτυξη του  νησιωτικού χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

 

Αυτό προκύπτει από την γνωστοποίηση του περιεχομένου επιστολής του υφυπουργού Οικονομικών κ. Παπαθανασίου στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

 

Στην επιστολή του υφυπουργού, αναφέρεται ότι σε  άτυπη Υπουργική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου και κατόπιν προτάσεως του κ. Παπαθανασίου, αποφασίστηκε να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, τα κοινά τους προβλήματα, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα κ.λ.π. και, ακολούθως, να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα διασφαλίζουν την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των νησιών.

 

Η Ελλάδα θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που περιγράψαμε, από το 2008-2011, σε συνεργασία με την εκάστοτε προεδρία της Ε.Ε. με άλλα Κράτη-μέλη που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον και με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών νησιωτικών δίκτυων-στα οποία συγκαταλέγεται και το  Insuleur.

 

Είναι, φυσικά, αυτονόητο-και ως προς αυτό υπάρχει ρητή δέσμευση του υφυπουργού- ότι κατά την διαδικασία διαμόρφωσης πρότασης θα κληθούν να καταθέσουν εμπειρίες και απόψεις οι φορείς των νησιωτικών περιοχών της χώρας μας!