ΧΡΕΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, επιχειρήσεις και νοικοκυριά χρωστάνε στις Τράπεζες 207 δις. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 98,5% του Α.Ε.Π.!

 

Ο Ρυθμός αύξησης του συνόλου των δανείων παρέμεινε σταθερός σε σχέση με την περσινή περίοδο, διότι είχαμε επιβράδυνση του ρυθμού των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα να αντισταθμιστεί η επιτάχυνση του ρυθμού των χορηγήσεων( συμπεριλαμβάνεται, εδώ, και ο δανεισμός με την μορφή της έκδοσης ομολόγων) προς τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δανείστηκαν τον παρελθόντα Σεπτέμβρη 18,6% περισσότερο από όσο δανείστηκαν τον Αύγουστο(παρατηρείται μια ελαφρά αυξητική τάση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και ο ρυθμός αύξησης κατά το 2006 ήταν 16,6% σε σχέση με το 2005!

 

Τα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων είναι 107 δισ., με τα 23 δις. να αφορούν τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα 17 δις. τις βιομηχανίες.

 

Τα υπόλοιπα των δανείων των νοικοκυριών είναι 100 δις. και από αυτά τα 66 δις, αφορούν στεγαστικά, ενώ σε πιστωτικές τα υπόλοιπα είναι 9 δις.