Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ! 

Τα γεγονότα το δείχνουν ξεκάθαρα:

 

Η Αγορά έχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας!

 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 

·          Την εντυπωσιακή άνοδο που σημείωσαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Νοέμβριο, καθώς τα ποσά αυξήθηκαν κατά 161,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2007

 

·          Παρά το ότι σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2006 έχουν εισπραχθεί, μέχρι στιγμής, μόνο 200 εκατ Ευρώ! Στις29 Δεκεμβρίου 2008 λήγει και η προθεσμία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά, μέχρι τώρα, έχουν εισπραχθεί περίπου 150 εκατ. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών προσδοκούσε την είσπραξη 2,5 δις. από περαίωση και βλέπει τα σχέδια της να ναυαγούν, καθώς δεν έχει εισπράξει παραπάνω από 350 εκατ. Οι αιτίες του φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθούν στην έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στις επιχειρήσεις!

 

. Η δική μας αίσθηση είναι ότι αν κα ι είναι θετικό βήμα η παρεχόμενη επιδότηση επιτοκίου στα Κεφάλαια  κίνησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ όπως και η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για προκήρυξη Δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το Δ΄Κ.Π.Σ. μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2009, δεν αποτελούν , εν τούτοις, αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που απειλεί σημαντικούς κλάδους της οικονομίας μας και επαναφέρει με δραματικό τρόπο τον εφιάλτη της ανεργίας.

 

Η προσπάθεια μέσω ΤΕΜΠΜΕ αφορά, εν τέλει , λίγες σχετικά επιχειρήσεις και οι Τράπεζες δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πρόθυμες στην υλοποίησή του. Η άποψή μας είναι ,ότι είναι δυνατόν να έχουμε, βεβαίως, κάποιες βελτιώσεις, οριακού, πάντως , χαρακτήρα. Τα αναμενόμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,απαιτούν, φυσικά , την δυνατότητα δανειοδότησης ,αλλά και την ύπαρξη ιδίων Κεφαλαίων, πράγμα που σημαίνει ότι σχετικά λίγοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν.

 

 

Εκτιμούμε ότι πολύ αποτελεσματικότεροι και ουσιαστικότεροι τρόποι για να αντιμετωπισθεί η (επερχόμενη) κρίση είναι:

 

·          Η σύμπραξη, συνέργεια, πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

·          Η κατάθεση ενός τολμηρού προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και  ο δραστικός  περιορισμός της κρατικής σπατάλης.