ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι η έναρξη ισχύος του φόρου υπεραξίας μετοχών αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους για την 1-4-2009.