Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ ΑΠΟ 25/05/09 

Είδε το «φως» της δημοσιότητας ,στις 25/05/09,η Προδηµοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονοµίας για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων µέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Οι ενισχύσεις αφορούν στις θεµατικές ενότητες : Μεταποίηση- Τουρισµός- Εµπόριο -Υπηρεσίες .Για τα νησιά μας η επιδότηση είναι 65% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000-300000 Ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι: το Πρόγραµµα αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δυο(2) τουλάχιστον  χρήσεις, απασχολούν από 0 – 50 άτοµα και ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυµαίνεται:

 

1.       από 50.000 – 10.000.000 Ευρώ, για την «Μεταποίηση»

 

      2.   από 30.000 – 10.000.000 για τον Τουρισµός και για το Εμπόριο και Υπηρεσίες ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηµεροµηνία (25/05/09) ανάρτησης της προδηµοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr είναι ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών και όχι  ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/ προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών.