ΜΕΧΡΙ 18/06 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-‘ΠΑΓΩΜΑ ” ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ”-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

1)       Αναστέλλονται με απόφαση της Βουλής μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι πλειστηριασμοί για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν ξεπερνούν  το ποσό των 200.000.Ευρώ.(Με την προαναφερθείσα απόφαση παρατείνεται ουσιαστικά η αναστολή των πλειστηριασμών-που είχε δοθεί μέχρι 30/06/10-για ένα επιπλέον εξάμηνο.)

 

2)       Αποφασίστηκε-εκ νέου- από το  Υπουργείο Οικονομικών η  παράταση παγώματος ή καθυστέρησης επιστροφής Φ.Π.Α στις επιχειρήσεις.(Είναι γεγονός, ότι η παραπάνω απόφαση πλήττει την βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με τα επικρατούντα γι αυτές συστήματα και η λογική επιτάσσει να συμψηφίζονται οφειλές από φορολογικές υποχρεώσεις με δικαιούμενες επιστροφές ΦΠΑ.)

 

Υπενθυμίζουμε, επίσης, το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010»-για το οποίο έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας θα παραμείνει «ανοικτό» για (ηλεκτρονική) υποβολή προτάσεων μέχρι τις 18 Ιουνίου .