ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ! 

Σύμφωνα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ τα εισοδήματά τους θα προσδιορίζονται από  την 1η Ιουλίου με βάση τα βιβλία τους και όχι τεκμαρτά όπως σήμερα, ενώ θα χρησιμοποιούν και ταμειακές μηχανές για την έκδοση αποδείξεων.  Με εγκύκλιο (ΠΟΛ 1091) που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών δίνει οδηγίες και παραδείγματα.

 

Με τα νέα δεδομένα δεν απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση, ακόμη και αν δηλώνουν έσοδα κάτω των 5.000 ευρώ.

 

Οι υπόχρεοι πλέον σε βιβλία β΄ κατηγορίας θα πρέπει να δηλώσουν τη μεταβολή της κατηγορίας βιβλίων από 1/7/2010 -30/09/ 2010 ,στο τμήμα μητρώου της Εφορίας τους.

 

Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών το βιβλίο εσόδων – εξόδων μπορεί να ενημερωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2010. Η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι 31/10/ 2010. Σημειώνεται ότι έντυπα του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και της Μηνιαίας Κατάστασης Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων τα οποία είχαν θεωρηθεί στο παρελθόν και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν τώρα χωρίς να θεωρηθούν ξανά

 

(Η εγκύκλιος ορίζει,επίσης, ότι από την νέα χρονιά όλες οι συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου θα γίνονται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή επιταγές).