ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να δώσει νέα παράταση στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και εκτιμά ότι αυτή πρέπει να είναι παράταση ενός μηνός, μέχρι ,δηλαδή, 31  Ιουλίου 2010. Τα αίτημα βασίζεται στο ότι η προηγούμενη παράταση( που εκπνέει 30/06/10) είχε δοθεί για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα «ευεργετήματα» του νέου προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ, πράγμα ,όμως ,που αποδείχτηκε ανέφικτο λόγω της δίμηνης καθυστέρησης στην εφαρμογή του! 

 

Το Επιμελητήριο, επίσης, ενημερώνει ότι με την ΠΟΛ 1094/2010 εγκύκλιο, το Υπουργείο Οικονομικών δίνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων (Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των παραπάνω ακινήτων)