ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ! 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

 

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 

1. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του “Ελέγχου Υγείας” της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ΚΑΠ , διπλασιασμός, από το 2010, της ενίσχυσης των προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας, σαν αντιστάθμισμα των ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν τους κτηνοτρόφους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στους τομείς:     Α) βόειου κρέατος, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 13,6 εκατ. € Β) αιγοπρόβειου κρέατος, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 20 εκατ. €…Γ)… και (για πρώτη φορά) του αγελαδινού γάλακτος, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 6,4 εκατ. €.

 

2. Μετατόπιση του χρονικού ορίου πληρωμής των οφειλόμενων χρεολυτικών δόσεων των ετών 2008 και 2009, από τους κτηνοτρόφους, για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31-12-2010 και μέχρι την 31-12-2011, αντίστοιχα.

 

3. Ανανέωση από την ΑΤΕ, των πιστοδοτικών ορίων των βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, για 2 έτη με την υποχρέωση καταβολής μόνο τόκων.