ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ!-ΟΙΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ! 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

1)       Ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, να μην «κινούν» οι Τράπεζες μέχρι 31/12/09 τις διαδικασίες πλειστηριασμών για οφειλές πελατών τους που φθάνουν μέχρι τα 200.000 Ευρώ. Θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες σχετική νομοθετική ρύθμιση.

 

2)       Σήμερα(02-09-09) εξαγγέλθηκε από την Υπουργό Απασχόλησης πρόγραμμα 250 εκατ. ευρώ που στοχεύει στην  στήριξη των εργαζομένων, αλλά και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το οποίο θα υλοποιηθεί από την “Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε”.  Το πρόγραμμα θα  απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόμενους και το ποσό ανά εργαζόμενο που θα δοθεί είναι από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Όρος για την επιχείρηση π[ου θα ενταχθεί είναι να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για 18 μήνες από την στιγμή που θα ξεκινήσει η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης- που υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα. Η διαδικασία,μάλιστα, ένταξης των επιχειρήσεων  θα είναι απλή, χωρίς γραφειοκρατία!