ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑ ΠΙΣΙΝΕΣ 

1) Την Τετάρτη 16/07/08 το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για  δέκα ημέρες το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση της λειτουργίας των Τουριστικών Γραφείων. Το κείμενο του νομοσχέδιου είναι διαθέσιμο στο  σάϊτ του Υπουργείου (www.gnto.gr) και οι όποιες παρατηρήσεις θα πρέπει να  «κατατεθούν»στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις antonopoulos_l@mintour.gr, krotsi_a@mintour.gr και a_michalopoulou@mintour.gr,  υπόψιν του κ. Αντωνόπουλου. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 6 Κεφάλαια και 39 Άρθρα και σε αυτό προβλέπεται η δημιουργία ενός Οργανισμού ( Ν.Π.Ι.Δ.) ,υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που θα καλύπτει τις υποχρεώσεις των τουριστικών γραφείων που έχουν καταστεί  αφερέγγυα. Το Υπουργείο διαπιστώνοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί μια δομή που θα αντιμετωπίζει με ικανοποιητικό τρόπο τις δυσάρεστες συνέπειες που δημιουργούνται όταν ένα πρακτορείο βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του, όρισε ότι τα τουριστικά γραφεία που διοργανώνουν ταξίδια θα χρηματοδοτούν τον νέο φορέα. Ο Οργανισμός Εγγυοδοσίας Ταξιδιών ( Ο.Ε.Τ.), με τη σειρά του, θα πρέπει, κυρίως, να φροντίζει για τον επαναπατρισμό των τουριστών και την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί ,  χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί τα ταξίδια. Στο νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ορίζονται υψηλότερα προσόντα, από αυτά που ισχύουν σήμερα, για την  άσκηση του επαγγέλματος, γίνεται ακριβής καθορισμός των κυρώσεων, οι ευθύνες των διαφορετικών κατηγοριών τουριστικών γραφείων κ.λ.π. 2) Στο προαναφερθέν νομοσχέδιο ,σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, θα περιληφθεί και η διάταξη για τις κολυμβητικές δεξαμενές(πισίνες).   Υπενθυμίζουμε ότι η δημόσια διαβούλευση γι αυτήν έληξε στις 10.07.08 Είναι γνωστές οι επιφυλάξεις της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων του Νομού μας για την διάταξη και είναι αυτονόητο ότι το Επιμελητήριο είναι υπέρ μιας, όσο γίνεται μεγαλύτερης, απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, χωρίς φυσικά, να τίθεται «εν αμφιβολία» η υγεία και ασφάλεια των χρηστών. Υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία  προτείνει να απαλειφθεί όλη η παλιά γραφειοκρατία του νόμου 1973 και ισχυρίζεται ότι αρκεί η οικοδομική άδεια και οι απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας νερού και ναυαγοσωστικής ασφάλειας Αμφιβάλλει, επίσης, για τον φορέα αδειοδότησης και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έκδοση άδειας και, κυρίως, για το αν θα βρεθεί Μηχανολόγος να υπογράψει και να αναλάβει την ευθύνη ότι καλώς έχουν τα της πισίνας, ενώ εξακολουθεί να είναι σε ισχύ ο νόμος του 1973 που αναφέρεται σε προδιαγραφές λειτουργίας κολυμβητηρίων ολυμπιακών προδιαγραφών