Ο Ανδρέας Παντελιός εκπροσώπησε το Επιμελητήριό μας στο φόρουμ της Μάλτας στο πλαίσιο του INSULEUR 

Στο νησί Γκόζο της Μάλτας, στις 24-26 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και το φόρουμ του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  INSULEUR.

Στις εργασίες, το Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος  κ. Ανδρέας Παντελιός. Θέμα του φόρουμ ήταν η Ψηφιακή μεταμόρφωση των ευρωπαϊκών νησιών που αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στις νησιωτικές περιοχές συζητώντας τον κεντρικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα νησιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές αποτελούνταν από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τοπικούς κυβερνητικούς εκπροσώπους, μέλη της Επιτροπής Περιφερειών και εκπροσώπους νησιωτικών Περιφερειών και Επιμελητηρίων. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρευρέθηκε η Υπουργός Ανάπτυξης της Μάλτας κα. Justyne Caruana. Ο κ. Παντελιός εισηγήθηκε την προστασία των νησιωτικών επιχειρήσεων σε Εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμού με θέσπιση της ρήτρας της εντοπιότητας.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Δικτύου συζητήθηκαν επίσης σημαντικά θέματα που αφορούν τη νησιωτικότητα, όπως το μεταναστευτικό ζήτημα και ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α,  ο νέος σχεδιασμός για την ανασυγκρότηση του νησιωτικού χώρου,  ο βιώσιμος τουρισμός ενός νησιού, η στρατηγική για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των νησιών, πρωτοβουλίες των νησιωτικών επιμελητηρίων για την ψηφιοποίηση των νησιωτικών οικονομιών και των ΜΜΕ, η στρατηγική ψηφιοποίησης για τα νησιά της Ε.Ε. κ.α.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Επιμελητηρίου