Ο ΟΑΕΕ ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. 

Το ΕΒΕΚΙ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τα όσα ειπώθηκαν από το στόμα του αρμόδιου Υπουργού για την (δεινή) θέση στην οποία έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ. Οφείλουμε, βεβαίως, να ομολογήσουμε ότι αυτό δεν αποτελεί «κεραυνό εν αιθρία», καθώς όλοι οι «παροικούντες» γνωρίζανε ότι ο ασφαλιστικός μας φορέας χρειάζεται να επιχορηγείται από το Κράτος όπως το Ι.Κ.Α, προκειμένου να τα «βγάζει πέρα» με τις υποχρεώσεις του. Από τα πλέον επίσημα χείλη ακούσαμε, λοιπόν, ότι ο ΟΑΕΕ μετά την παρέλευση διμήνου θα έχει πρόβλημα στην καταβολή συντάξεων και ζήτησε  της κυβέρνησης για να «βγάλει» τη χρονιά και αντιληφθήκαμε ότι οδηγούμαστε και τώρα σε « λύσεις-μπαλώματα».Αντιλαμβανόμαστε, φυσικά, ότι υπάρχει η «δαμόκλειος σπάθη» του «προγράμματος σταθερότητας», αλλά αναμένουμε από το Υπουργείο να δεσμευθεί δημοσιοποιώντας ένα χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών που θα δώσουν οριστική λύση στα πάγια οικονομικά προβλήματα του ΟΑΕΕ.

 

 

Με την ευκαιρία θέλουμε να γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας ότι με την ΠΟΛ 1013, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009.Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο επισημαίνεται ότι με την  ΠΟΛ.1141/13.11.2009 καθορίζεται ο χρόνος ,ο τρόπος υποβολής, οι όροι κ.λπ. της εμπρόθεσμης, πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. του 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31-12-2009. Ορίστηκε,επίσης, υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της προαναφερόμενης εκκαθαριστικής δήλωσης για τους υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. την 31-12-2009 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. Επισημαίνεται, επίσης, ότι το   έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης που ορίσθηκε με την ΠΟΛ.1157/19.12.2007 θα χρησιμοποιηθεί και για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2009 Οι ημερομηνίες αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ.έχουν ως εξής: α) Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι την 23η Απριλίου 2010. β)  Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 14η Μαΐου 2010. γ)  Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 4η Ιουνίου 2010.