ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ,ΤΕΜΠΜΕ κ.λ.π. 

Την παροχή δανείων με εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για την κάλυψη χρεών προς το Δημόσιο (ασφαλιστικές εισφορές, φόροι) εξήγγειλε η υπουργός Οικονομίας. Ανακοίνωσε, επίσης, την προκήρυξη τριών προγραμμάτων επιδότησης επιχειρήσεων αξίας 500 εκατ. ευρώ που θα γνωστοποιηθούν ως το Μάρτη και δεσμεύτηκε ότι τον Μάρτη θα πάει στη Βουλή ο σχέδιο νόμου για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, που από 35 ημέρες που απαιτούνται σήμερα θα γίνεται σε μία μόνο μέρα με πλήρη ηλεκτρονική κάλυψη μέσω του ΓΕΜΗ και των Επιμελητηρίων.

 

Η Υπουργός, ανακοίνωσε, επίσης, την κατάθεση στη Βουλή, τον Μάιο, του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και ,μέχρι το τέλος Μαρτίου, την «απλοποίηση» του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με Περιφέρειες και Υπουργεία και την αναμόρφωσή του ώστε -εκτός των άλλων-να μπορούν να εντάσσονται σε αυτό και έργα χαμηλού προϋπολογισμού( κάτω των 100.000 ευρώ). Δημοσιοποίησε  ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του προγράμματος ελεύθερων επαγγελματιών και προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας (70 εκατ. ευρώ για τα οκαθένα), ενώ ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου η αξιολόγηση της πρώτης φάσης του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ανάφερε ότι μέσα στον προγραμματισμό των επόμενων δύο μηνών θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ειδικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την υγεία, ότι μέχρι τον Μάρτιο θα δημοσιευθεί η δεύτερη φάση του προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ύψους 200 εκατ. ευρώ) και μέσα στον Μάρτιο θα προκηρυχθούν δυο προγράμματα για την πράσινη επιχειρηματικότητα ύψους 60 εκατ. ευρώ. (Τα παραπάνω, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν την επισήμανση που έχουμε κάνει εδώ και καιρό:Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην επανεκκίνηση του ΕΣΠΑ, αλλά και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να ανακουφιστούν οι μικρές επιχειρήσεις. Ελπίζουμε, τουλάχιστον, οι τελευταίες εξαγγελίες, να υλοποιηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί )