ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α 23%! 

Υπάρχει έντονη φήμη για αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α σε εστιατόρια, καφετέριες κ. λ. π. στο 23%!

 

Η άποψή μας, είναι, ότι ένα τέτοιο μέτρο:

 

 

1.Θα επιφέρει καίριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, από τη στιγμή που τα εστιατόρια και τα συναφή αποτελούν σημαντικό δομικό του στοιχείο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι ανταγωνίστριες χώρες, τη στιγμή που εμείς συζητάμε για ΦΠΑ 23%σε εστιατόρια κ. λ. π, αυτές μειώνουν τους δικούς τους συντελεστές στο 5% ή 6%!

 

2.Δεν θα επιφέρει τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα στο Κράτος διότι, εκτός των άλλων, θα οδηγήσει σε «λουκέτο»πολλές χιλιάδες επισιτιστικές επιχειρήσεις και στην ανεργία πολλούς από τους 400.000 απασχολούμενους στον κλάδο!

 

 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση να κατανοήσει ότι με συντελεστή Φ.Π.Α 23% σε εστιατόρια, καφετέριες κ. λ. π.  δεν πρόκειται να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και πορεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της στοχευμένης στήριξης των τουριστικών κλάδων που αποτελούν μια από τις σημαντικότερες «αναπτυξιακές ελπίδες» της χώρας μας

 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ!