ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ! 

Σύμφωνα με ανακοινώσεις(30/05/11) του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης:

 

Α) Σε λίγες μέρες, ξεκινά η εκταμίευση δανείων προς μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .Το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει να παρέχει εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ προς την ΕΤΕπ ώστε να χορηγούνται μέσω των ελληνικών τραπεζών δάνεια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Οι τράπεζες, υποχρεώνονται να διαθέσουν το σύνολο του ποσού που λαμβάνουν από την ΕΤΕ-χωρίς κέρδος- ενώ προβλέπεται να χορηγηθεί αντίστοιχο ποσό το 2012 

 

Β)Προωθούνται δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας:

 

Β1)Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, , προκηρύσσεται εντός της εβδομάδας, είναι συνολικού ύψους 150 εκ ευρώ και θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1/07/2011και για ένα δίμηνο.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών, και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Η δράση ισχύει και για όσους δημιούργησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και ενισχύει την επιχείρηση όσον αφορά δαπάνες σύστασης και λειτουργίας. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, μπορεί να φτάσει μέχρι και  1 εκ ευρώ!

 

Β2) Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (30 εκ ευρώ) που ενισχύει νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μέχρι και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιθυμούν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. (Για το πρόγραμμα αυτό, έχουμε ενημερώσει με προγενέστερο δελτίο τύπου)