ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ! 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

Παρατάθηκαν, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά τους υπόχρεους για τους οποίους οι προθεσμίες έληγαν από 01/03/2010.Με την απόφαση αυτή ορίζεται πλέον η 12η Απριλίου 2010 ως καταληκτική για του υπόχρεους με Α.Φ.Μ. που τελειώνει σε 1.Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Με την  ίδια απόφαση ορίζεται ότι στις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες υποβάλλονται και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των παραπάνω υπόχρεων και παρατείνεται η προθεσμία γιατην υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Επίσης,με την απόφαση ΠΟΛ.1015/26-2-2010 δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των   δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 2009 νομικών προσώπων  και η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 26η Μαρτίου 2010.