ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ …ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 29/12/08 – ΤΟ ΣτΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α ΓΙA ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ! 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1) Δόθηκε παράταση μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2008 για την υπαγωγή  ληξιπρόθεσμων οφειλετών στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για αποπληρωμή των χρεών με ευνοϊκούς όρους. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την συγκεκριμένη απόφαση-είχαμε κι εμείς, άλλωστε, με Δελτίο Τύπου στις 19/11 ταχθεί υπέρ της παράτασης-και ζητάμε από την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει την «διευκόλυνση»,   μειώνοντας τα ποσά των δόσεων και πράττοντας ομοίως και με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων.

 

2) Με την απόφαση 1545/2008  της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 2434/1996, η οποία, επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδομικά έργα, περιορίζει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ μέρους του εργοδότη μόνον σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Αυτό , πρακτικά, σημαίνει ότι επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδομικά έργα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη, όποτε αυτός κρίνει και επιθυμεί, να ισχυρίζεται και να αποδεικνύει στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α- επικαλούμενος τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να τηρεί- ότι  οφείλει λιγότερα από όσα του καταλογίζει το σύστημα υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστον καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του που προκύπτουν από την διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2434/1996.