ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ-ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1.Δόθηκε παράταση μέχρι 28/02/11 για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων από το ΥΠΕΚΑ. Η απόφαση παράτασης λήφθηκε εξαιτίας του αυξημένου αριθμού αιτήσεων που παρατηρήθηκε να κατατίθενται ,κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις Πολεοδομίες.

 

2. Η Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. καλεί επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόµενους, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, να υποβάλουν προτάσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων». Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηµατοδοτική ενίσχυση στοπλαίσιο του προγράµµατος υποχρεούνται να υλοποιήσουν δράσεις κατάρτισης προσωπικού, και όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις συµβουλευτικής. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ http://ait.oaed.gr. Αναλυτικά έντυπα σχετικά µε την αίτηση παρέχονται στο http://www.ep-katartisi.gr και του http://ait.oaed.gr. Οδηγίες για την συµπλήρωση της αίτησης και πληροφορίες σχετικά µε θέµατα που αφορούν στο πρόγραµµα δίνονται τηλεφωνικά τις εργάσιµες µέρες και ώρες 10:00-15:00 στο τηλέφωνο 210-6245350.