”ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ” ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ Η΄ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1500 ΕΥΡΩ! 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

 

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών, οι εργοδότες που απασχολούν παράνομα υπηκόους τρίτης χώρας, θα καλούνται να καταβάλλουν πρόστιμο από  3.000 έως 15.000 ευρώ ανά εργαζόμενο! Το ύψος του πρόστιμου θα «αγγίζει την προβλεπόμενη οροφή»αν η επιχείρηση είχε κατά το παρελθόν διαπράξει το ίδιο αδίκημα κι αν ο βαθμός συνεργασίας τις επιχείρησης με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κρίνεται μη ικανοποιητικός!

 

2.Το μέτρο της εξόφλησης αγορών ή υπηρεσιών που η αξία τους υπερβαίνει τα 1500 ευρώ μέσω πιστωτικής κάρτας ή επιταγής(υποχρεωτικά) θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου! Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής θα φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου(ο αγοράζων) που έχει την υποχρέωση, επίσης, να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ και την ακρίβεια των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου εκδότη από τη στιγμή που η τιμολογιακή αξία υπερβαίνει τα 3000 ευρώ! (Στην περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 3000 ευρώ τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠ. ΟΙΚ.).