ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ο.Ε.-ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 

 

 ceb1ceb3cf81cf8ccf84ceb5cf824_03

To EBEKI ενημερώνει ότι:

 

 1)Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ, παρατείνεται έως και τις 31 Μαίου 2012  είτε η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, είτε όχι.

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2011, για όλους τους υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την 8η Ιουνίου 2012.

 

2), Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, προσκαλεί για συμμετοχή  στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχει στόχο  την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων και των μικρών επιχειρήσεων που προωθούν την επιχειρηματικότητα.

Οι κατηγορίες Βραβείων-εκτός από το βραβείο συνολικής επιχειρηματικότητας- είναι :Προώθηση Επιχειρηματικότητας, Επένδυση στις Δεξιότητες, Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης.

Κάθε Κράτος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό  μέχρι δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες και η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο . (Θα προηγηθεί, φυσικά, η επιλογή σε εθνικό επίπεδο.)

Οι εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής μας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μέχρι την Παρασκευή 1η/06/

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο με οδηγίες για τη συμμετοχή αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα τηλ. 210 6969 174, 210 6969739.