ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ!! 

 

0006

 

ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ!

Σύμφωνα με τη φετινή Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD, η χώρα μας  βρίσκεται πλέον στην 58η θέση μεταξύ των 59 χωρών!! ( Εχασε, δηλαδή, δυο ακόμη θέσεις και βρίσκεται προτελευταία)

Σύμφωνα δε με το IMD αυτή η περαιτέρω αποτελεί φυσιολογική συνέπεια ,πρώτα-πρώτα, της αβεβαιότητας που κυριαρχεί σχετικά την έξοδο ή όχι της χώρας μας από την Ευρωζώνη και, κατά δεύτερο, εξαιτίας του ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν συνοδεύτηκε από κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η Μεθοδολογία του IMD: Η κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 59 χωρών είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή έχει στους δείκτες «Οικονομική Αποδοτικότητα», «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και «Υποδομές».

Όσον αφορά τη χώρα μας η βαθμολογία της σε αυτούς τους επιμέρους δείκτες ήταν:

·         Στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας παρέμεινε για το 2012 στην 58η θέση, την οποία κατείχε και το 2011(Είχε προηγηθεί μια πτώση δέκα θέσεων το 2010 & 2011!). Η θέση αυτή είναι η χειρότερη που είχε ποτέ η χώρα μας από το 1999.

·          Στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», έχασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δύο ακόμη θέσεις και, από την 56η το 2011, βρίσκεται στην 58η!

·          Στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», η θέση της χώρας μας επιδεινώθηκε κατά τρεις θέσεις και, από την 53η το 2011, βρίσκεται πλέον στην 56η για το 2012!

·          Στον τομέα των «Υποδομών», η θέση της Ελλάδας χειροτέρεψε, επίσης, κατά δύο θέσεις, καταλαμβάνοντας για το 2012 την 34η θέση, από την 32η που είχε το 2011.

Η πρόταση: Το IMD θεωρεί ότι οι πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας το 2012 είναι:

1.Η ταχεία προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα, με παράλληλα μέτρα ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας

2.Η ενίσχυση της ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

3Ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής,

4. Η μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα

5.Η πάταξη των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.