Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

Κατόπιν αλλεπάλληλων μηνυμάτων από λογιστικά γραφεία τα οποία λόγω φόρτου εργασίας  που επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και από τις αιτήσεις για επιστρεπτέα προκαταβολή, αιτούμαστε να παραταθεί  εκ νέου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου κατά δύο ακόμη εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής