Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και η εγγραφή τους 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει ότι για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους μπορούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), που πληρούν τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας, να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και να ευνοηθούν από αυτό.

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και παράλληλα θα απολαμβάνουν εθνικής και παγκόσμιας προβολής μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τα φυσικά – επενδυτικούς αγγέλους (angel investors) που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προβλέπεται η έκπτωση από το φορολογητέο τους εισόδημα ποσού ίσου με το 50% του κεφαλαίου που εισφέρουν. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν μέχρι του ποσού των 300 χιλ. ευρώ ανά φορολογικό έτος σε έως 3 διαφορετικές επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση. Πρόκειται για φορολογικό κίνητρο που θεσπίστηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου με σκοπό την ενίσχυση των start-ups μέσω των επενδυτικών αγγέλων, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα, σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου ποσού επένδυσης, μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 150 χιλ. ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ωστόσο, σε περίπτωση που μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι επενδυτής είχε ως σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, ανατρέπεται η ωφέλεια και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος αυτής.

Ο πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής