ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

To EBEKI ενημερώνει ότι παρατάθηκε:

 

 

1.από το Υπουργείο Εργασίας ο χρόνος υποβολής των προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα(Πρόγραμμα ΛΑΕΚ), έτους 2010-11, μέχρι και   31/5/2011.

 

 

2. η ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για αυτούς που τηρούν ν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ, μέχρι και τις 27/04/2011 και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Έντυπο Ε5), μέχρι 29/4/2011

 

 

Το ΕΒΕΚΙ, γνωστοποιεί, επίσης, ότι ξεκίνησε από την  Μ. Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011, η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 31/05/11 επενδυτικά σχέδια για υπαγωγή, καταρχάς ηλεκτρονικά σε www.mindev.gov.gr , www.investingreece.gov.gr και www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων) και, στη συνέχεια, σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.