ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ! 

Παρά το ότι αποτελούν θετικές εξελίξεις οι δηλώσεις περί μη αυξήσεως των συντελεστών ΦΠΑ από 13% σε 23%, η ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ ,αλλά και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για δημιουργία Ο.Ε. και Ε.Ε.(Στο ΕΒΕΚΙ, έχουμε ήδη τις πρώτες ιδρύσεις επιχειρήσεων με τον νέο τρόπο! )όπως και το ότι  διατηρείται «ζωντανό» το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά( βλ. σχετικές δηλώσεις του υφυπουργού οικονομικών), το ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜμΕ ΓιΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!

 

Ο πασχαλινός τζίρος σε σχέση με πέρυσι ήταν μειωμένος κατά 15%! Υπάρχει πτώση του τζίρου στο 90% των επιχειρήσεων και μείωση του κύκλου εργασιών του εμπορίου κατά 7,5 δισ ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση κατά 30% του ποσοστού των εμπορικών επιχειρήσεων που έκλεισαν εξαιτίας της κρίσης. “Ακόμη και οι βιώσιμες επιχειρήσεις κινδυνεύουν πλέον με λουκέτο μια και έχουν κλείσει οι προοπτικές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα”( Γ.Κασιμάτης).

 

Είναι- εκτιμούμε -φανερό ότι πρέπει να υιοθετηθεί  άμεσα ένα άλλο «μείγμα πολιτικής» στο οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθούν-εκτός των άλλων:

 

1.       Παρεμβάσεις της πολιτείας στις Τράπεζες, ώστε οι εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν σε αυτές να διοχετευθούν στην αγορά

 

2.       Επιλογή συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, (π. χ τουρισμός,  ενέργεια, πρωτογενής τομέας) όπου η χώρα μας εμφανίζει ανταγωνιστικές δυνατότητες και «γενναία» και με κάθε τρόπο στήριξή τους!

 

3.       Μείωση των φορολογικών συντελεστών

 

4.       Μείωση των δημόσιων δαπανών, αλλά όχι με οριζόντια περικοπή των μισθών και με την μισθολογική απαξίωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

 

5.        Αξιόλογο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

 

Δε ν είναι δυνατόν η ελληνική οικονομία μόνο με μέτρα υφεσιακού χαρακτήρα  και με «άτολμες» κυβερνητικές πρωτοβουλίες( ή με σοβαρές μεν, αλλά «μετ εμποδίων» προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα) να κάνει «επανεκκίνηση»!

 

Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι στην παρούσα συγκυρία χρειάζεται και μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη τόλμη και σαφέστερο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης!