ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

Α) Παρατείνονται, από τις 20 Μαΐου μέχρι και 18 Ιουνίου, οι προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και για την υποβολή του Ε9.Στις 20 Μαΐου,επίσης,εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων από τους υπόχρεους που συμμετέχουν σε Εταιρεία, Κοινοπραξία ή Κοινωνία με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους. Οι εφημεριδοπώλες, τέλος, και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών, ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι και 10 Ιουνίου.

 

Β) Θα διευρυνθεί  το Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης δια της οποίας θα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας.

 

Γ) Οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Εφοριών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, απαλλάσσονται κατά σημαντικό ποσοστό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον εξοφληθούν εφάπαξ στο σύνολό τους ή τουλάχιστον κατά το ήμισυ μέχρι 31 Μαΐου 2010.