ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEREMIE 

 

 

 

 Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

Η Υπουργός Οικονομίας συζήτησε με τον επικεφαλής  του EIF της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Pelly για το πρόγραμμα JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις), την πορεία υλοποίησής του και τη δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας σε νέα προϊόντα. Κατά την συνάντηση αποφασίστηκε να τροποποιηθεί η αρχική συμφωνία για παροχή πιστώσεων αξίας 100 εκατ. Ευρώ και να διατεθεί, τελικώς, το ποσόν των 500 εκατ.!

 

Το JEREMIE είναι στην πραγματικότητα ένα Ταμείο για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι από το 2007 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  έχει αξιολογήσει τα  χρηματοδοτικά κενά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα οποία θα πρέπει, κυρίως, να αποδοθούν  στις δυσκολίες πρόσβασης στην πίστωση, στο υψηλό κόστος δανεισμού και στο υψηλό επίπεδο των εγγυήσεων. Είχε προτείνει, μάλιστα, «πακέτο» χρηματοπιστωτικών εργαλείων (π.χ. μικροχρηματοδότηση, εγγυήσεις και κεφάλαιο εκκίνησης) για την κάλυψη αυτών των ελλείψεων. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι σχεδόν έτοιμο το πρόγραμμα μικροπιστώσεων και η χρηματοδότηση με αντάλλαγμα την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο:

 

α)  Η παροχή «μικροπιστώσεων» (δανείων μέχρι 25.000 ευρώ) θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μέχρι και 10 άτομα. Η αποπληρωμή τους θα γίνεται σε τρία χρόνια και ,πιθανόν, να έχουν και μια περίοδο χάριτος περίπου ενός έτους. Δάνεια θα δίδονται για τη κάλυψη άμεσων αναγκών (π.χ. επιταγών που κινδυνεύουν να μείνουν ακάλυπτες, δαπανών μισθοδοσίας, εξόφληση προμηθευτών…)                

 

β)Η χρηματοδότηση με αντάλλαγμα την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο θα παρέχει «ελεύθερο» το 50% του ποσού και το υπόλοιπο 50% θα ανταλλάσσεται με μερίδιο από το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

Η ενεργοποίηση των παραπάνω αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις ερχόμενες εβδομάδες.