ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1) Με την ΠΟΛ.1206 παρατείνονται , μέχρι 18-10-2011,για όλους τους υπόχρεους οι προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20.

 

2) Ενεργοποιείται από 1/10/11  η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη δεύτερη φάση του νέου επενδυτικού νόμου (ν. 3908/2011). Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι 31 /10/11 επιζητώντας είτε επιχορηγήσεις κεφαλαίου, είτε φοροαπαλλαγές, είτε leasing, είτε ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του ΕΤΕΑΝ κ.λ.π. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να πληροφορηθούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής της επένδυσής τους στον επενδυτικό νόμο και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής της πρότασης, στις ιστοσελίδες: www.mindev.gov.gr.,  www.startupgreece.gov.gr,www.investingreece.gov.gr,   www.ependyseis.gr