ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΑΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

 

1) Δόθηκε (ξανά) παράταση στην υποβολή προτάσεων στα «Σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων» μέχρι 20 Ιουνίου 2011.

 

Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων υπαρχόντων αγροτών/ κτηνοτρόφων αλλά και των νέων που θέλουν να απασχοληθούν στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Το πρόγραμμα δέχεται προτάσεις που μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 500.000 ευρώ!

 

Τα σχέδια αφορούν:

 

α)Αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις(θερμοκηπιακές, σαλιγκαροτροφία, μελισσοκομία κ.λ.π.)

 

β)Προτάσεις μεταποίησης (ελαιοτριβεία κλπ)

 

γ)  Τυποποίησης και συσκευασίας

 

 

2) Ξεκίνησε από 01/06/11 η  100 % επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε ξενοδοχειακά καταλύματα εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας, κύρια ή μη , τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία που επιθυμούν να  απασχολήσουν άνεργους το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 έως 31-10-2011 (εξαιρουμένου του  χρονικού διαστήματος από 1-6-2011 μέχρι 31-8-2011).

 

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα οριστεί με νεότερη Απόφαση του ΟΑΕΔ.

 

Για υπαγωγή στο Πρόγραμμα απαιτείται:

 

α) Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής για το μήνα Απρίλιο πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση και για τον μήνα Μάιο και να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο και

 

β)το ίδιο ισχύει και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και νέες επιχειρήσεις και η  μέγιστη δαπάνη του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 95.000.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες  στο www.oaed.gr