ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ Ε7 ΚΑΙ Ε9 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

 

1) Παράταση μέχρι  30 Ιουνίου, για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

 

2 Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) είναι υποχρεωτική και η προθεσμία υποβολής ορίζεται μέχρι 29/07/2011.

 

Επιπλέον, η Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής λήγει 30/9/2011.