ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Τo EBEKI ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής όλων των Α.Π.Δ. η οποία θα έληγε στις 31/01/2010 μέχρι 03/02/2010.Το Ι.Κ.Α, αιτιολογώντας την παράταση αναφέρει ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr) που επέφεραν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

 

Το Επιμελητήριο αισθάνεται, επίσης, την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί-μαζί με την ΠΟΞ-για την περικοπή σχεδόν 25% του αριθμού των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το 2010. Η περικοπή αυτή σημαίνει 200.000 λιγότεροι τουρίστες και θα αποφέρει μια εξοικονόμηση πόρων περίπου 3 εκατ.Ευρώ που δεν αντισταθμίζει την μείωση των εσόδων του Κράτους (π.χ. λιγότερες εισπράξεις από Φ.Π.Α.),αλλά και τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν (π.χ. απώλεια θέσεων εργασίας)