ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1.       Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στην Βουλή ότι σύντομα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία ταμειακών μηχανών, που θα εκδίδουν αποδείξεις στη λιανική αγορά καυσίμων. Ο Υπουργός  διευκρίνισε ότι το κόστος εγκατάστασης θα καλυφθεί από τους πόρους του ΕΣΠΑ

 

2.       Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας» στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επεξεργάζονται σχέδιο με το οποίο προβλέπεται η καθιέρωση νέου συστήματος ρύθμισης των οφειλών προς τα Ταμεία. Η καταβολή μπορεί να γίνεται με δόσεις , ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 μηνιαίες δόσεις (ή τις 24 διμηνιαίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες) με την προϋπόθεση της καταβολής τόσο των τρεχουσών εισφορών όσο και μιας προκαταβολής 10%  επί της συνολικής οφειλής για ποσά έως 10.000 Ευρώ, 5% για ποσά πάνω από  10.000 Ευρώ και «διαπραγματεύσιμη» με το κάθε Ταμείο για ποσά οφειλής πάνω από τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, θα υπάρχει έκπτωση του 80% επί των πρόσθετων τελών των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών. Το σχέδιο θα προβλέπει, επίσης,την παροχή δυνατότητας εξόφλησης των οφειλών των ασφαλισμένων ειδικά του ΟΑΕΕ μέσω τραπεζικού δανεισμού και με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Οι οφειλέτες θα δανειοδοτούνται μέσω του τραπεζικού ιδρύματος της επιλογής τους αποκλειστικά για την εξόφληση των οφειλομένων ασφαλίστρων και, μέχρι του ποσού της οφειλής τους, με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας).