ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ε9-ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 01.07.10 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

 

1)Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε9), η οποία έληξε  την Τετάρτη 30 Ιουνίου, παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 5 Ιουλίου.

 

2) Από Πέμπτη 1 Ιουλίου και σε εφαρμογή του νόμου 3842/2010 έχουμε(δυστυχώς!)   την αύξηση συντελεστών ΦΠΑ. Ο βασικός συντελεστής αυξάνει από 21% σε 23%, ο χαμηλός συντελεστής από 10% σε 11% και ο πολύ χαμηλός συντελεστής από 5% σε 5,5%. (Οι ειδικοί συντελεστές των-προνομιούχων νησιών του Αιγαίου- διαμορφώνονται σε 16%, 8% και 4%.)Οποιοδήποτε, λοιπόν, φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται με ημερομηνία από 1/7/2010, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές. Επίσης, από 01 /07/10 ο ΦΠΑ επεκτείνεται σε  δραστηριότητες που δεν υπάγονταν( π.χ. δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, καλλιτέχνες, συγγραφείς ,επαγγελματίες διακίνησης εφημερίδων, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα) και καθιερώνεται ο λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων επαγγελματιών που φορολογούνταν τεκμαρτά ( π.χ.  ταξί, περίπτερων, υποπρακτόρων εφημερίδων και περιοδικών).