ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΌΝΟ!) 

 

2_3_01

 

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών δίνεται (τελευταία) παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου.

 

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και  τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής διότι όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/07/12 θα έχουν την ίδια μεταχείριση.

 

 Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (έληγε στις 16 Ιουλίου ) παρατείνεται για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου 2012.

 

Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012