Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑ( Η΄ΕΠΤΑ) ΔΟΣΕΙΣ; 

954945964940955959947959962

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες (και με τις εύλογες επιφυλάξεις μας) ο φόρος εισοδήματος που θα καταβληθεί από τους υπόχρεους θα αποδοθεί  σε 10 (ή σε 7) μηνιαίες δόσεις

Αναλυτικότερα: 1. Για όσους έχον οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ, ο φόρος θα εξοφληθεί σε 10 δόσεις, μία κάθε μήνα από τον Αύγουστο έως και το Μάιο του2013. 2. Για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα από 50.001 έως 80.000 ευρώ οι δόσεις περιορίζονται σε 7και η εξόφληση θα γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

3.Για όσους το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 80.001 ευρώ οι δόσεις θα είναι αυτές που προβλέπονται μέχρι σήμερα( έως τρεις  ισόποσες διμηνιαίες ).

Αν ο φορολογούμενος δεν είναι συνεπής στη ρύθμιση, θα χάνει το δικαίωμα των δόσεων και θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο της οφειλής του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή της πρώτης μηνιαία δόσης- από την στιγμή που δεν έχει περάσει η σχετική προθεσμία εξόφλησής της, ή το σύνολο των ρυθμισμένων δόσεων που είναι ληξιπρόθεσμες. Η ρύθμιση θα ισχύει μόνο για αυτούς που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.