ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ κ.λ.π. 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι σε ειδική εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, περιγράφει πως θα εφαρμοστεί ο τελευταίος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από την Βουλή και αφορά:

 

1.Την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι θα δουν-στην τεράστια πλειοψηφία τους-ότι την ερχόμενη Άνοιξη και για τα εισοδήματα του 2008 θα πληρώσουν 1.050 Ευρώ επιπλέον φόρο ο καθένας! Αυτό, ως γνωστόν, οφείλεται στο ότι καταργείται το αφορολόγητο όριο των 10.500 Ευρώ, το οποίο θα φορολογείται με 10%. Με βάση, επίσης, την προαναφερθείσα εγκύκλιο, χάνουν το αφορολόγητο όριο και όσοι αποκτούν εισόδημα από άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης.

 

Εξαιρούνται:

 

Α. Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες για τρεις χρήσεις από την έναρξη εργασιών

 

Β. Η περίοδος διατήρησης του αφορολόγητου ορίου παρατείνεται για τρία  επιπλέον χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωσή του.

 

Γ. Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι

 

Δ. Όσοι έχουν έδρα σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων (εκτός αν είναι τουριστικές περιοχές) Ε. Οι αγρότες που αποκτούν περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτικές επιχειρήσεις και

 

Στ. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

 

 

Το ΕΒΕΚΙ έχει από καιρό δημοσιοποιήσει την θέση του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρεί αδιανόητη την κατάργηση του αφορολόγητου και εκτιμά ότι ο νόμος είναι άδικος. Θεωρεί, ότι η Πολιτεία δεν πρέπει να κρύβει την ελεγκτική της ανεπάρκεια πίσω από την εφαρμογή τέτοιων νόμων, οι οποίοι, επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία δημιουργούν περαιτέρω «νευρικότητα» στην Αγορά και επιβαρύνουν το ήδη άσχημο κλίμα.

 

 

2. Την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης των μερισμάτων σε ποσοστό 10%. Η διάταξη αφορά τα μερίσματα που θα διανείμουν οι επιχειρήσεις( Η εφαρμογή ξεκινά από την χρήση 2008)

 

3.Την επιβολή φόρου 10% στην υπεραξία μετοχών. Η διάταξη θα εφαρμοστεί  για τις μετοχές που θα αποκτηθούν από την 1/4/09 και μετά. Ο φόρος θα επιβάλλεται στη θετική διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των μετοχών.

 

4. Την επιβολή φόρου στα δικαιώματα μετοχών που αποκτούν σε προνομιακή τιμή τα στελέχη των επιχειρήσεων.( Αφού εξευρίσκεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της προνομιακής τιμής ,θα φορολογείται με βάση τη φορολογική κλίμακα).