ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ DIESEL ΜΕΧΡΙ 31/12/08 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1.       Υπάρχουν πληροφορίες ( «Ναυτεμπορική») ότι η Κυβέρνηση, συντόμως, θα παρατείνει για ένα εξάμηνο  την Περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000 – 2006, αναγνωρίζοντας το σημαντικό πρόβλημα ρτευστότητας που εμφανίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ρύθμιση, άλλωστε, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, αφού, ο στόχος ήταν να εισπραχθούν 1 δις. Ευρώ και το ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου δεν υπερβαίνει τα 525 εκατ.

 

 

Πάγια θέση του ΕΒΕΚΙ είναι ότι χρειάζεται όχι μόνο παράταση χρόνου, αλλά και βελτίωση των όρων της Περαίωσης.( πχ, μείωση προκαταβολής)

 

 

2 Όσοι διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης, στην πρώτη κατάσταση που θα υποβάλλουν μετά την 1/1/2009 και όχι αργότερα από την 14/1/2009, υποχρεούνται να αναγράψουν τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που είχαν στην κυριότητά τους και δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση την 31/12/2008 σε εγκαταστάσεις τους ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξαρτήτως από τον χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου, ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων. Σε περίπτωση μηδενικών αποθεμάτων τίθεται σχετική ένδειξη στην κατάσταση που θα υποβάλλουν.